Autorius (-ė) Mindaugas Dikšaitis

konfirmacija
Evangelikų Liuteronų ir Evangelikų Reformatų Bažnyčiose – tam tikro amžiaus (13–14 metų) sulaukusių jaunuolių po tikybos egzamino sąmoningai viešai bažnyčioje išpažįstamas tikėjimas (krikštijant tikėjimo priesaiką už juos duoda krikšto tėvai). Daugiau
konsistorija
Evangelikų Liuteronų ir Evangelikų Reformatų Bažnyčiose – sinode renkama Bažnyčios vykdomoji administracinė institucija, sudaryta iš kunigų ir pasauliečių. Daugiau
Martynas
Liuteris
Martin Luther, 16 a. vokiečių teologas, krikščionybės reformatorius, protestantizmo pradininkas. Daugiau
liuteronybė
krikščionybės kryptis, Evangelikų Liuteronų Bažnyčios doktrina. Daugiau