Autorius (-ė) Auksė Kapočiūtė

JoAnne
Akalaitis
Džoana Akalaitis, Jungtinių Amerikos Valstijų teatro aktorė, režisierė, dramaturgė, pedagogė. Lietuvių kilmės. Daugiau
à
part
personažo replikos, monologai, žodžiai, sakomi pačiam sau ar publikai. Daugiau
avangardizmas
teatre
avangardizmui teatre būdinga eksperimentai, sektakliuose siekiama metaforiško įspūdžio, gretinama skirtingos kultūros, menai, vaidinimams parenkamos netradicinės vaidybinės erdvės. Avangardizmas atsirado 1920 Prancūzijoje kaip grupės Comédie des Champs–Élysées reakcija į dramaturgo ir režisieriaus A. Antoine’o natūralizmą teatre. Avangardizmo teatrinę estetiką ypač praturtino A. Artaud dramaturgija ir režisūra. Daugiau
eksperimentinis
teatras
teatras, grindžiamas režisūros ir vaidybos eksperimentais, originalia spektaklių kūrimo koncepcija. Daugiau
ekspresionizmas
teatre
Plito daugiausia Vokietijoje ir Austrijoje. Spektakliuose režisieriai atsisakė buitinių, istorinių scenovaizdžių, tikroviškumo iliuzijos, naudojo ironiją, groteską, abstraktų judesį, siekė didžiausio emocingumo. Per sapnus, haliucinacijas, dvasines ir emocines transfigūracijas dinamiškai, ekspresyviai pateikė įvykį ir subjektyvų požiūrį į jį. Ypač išryškėjo konstruktyvi scenografija, spalvos, apšvietimas, muzika. Daugiau
Otto
Falckenberg
Otas Falkenbergas, 19–20 a. vokiečių teatro režisierius. Daugiau
Jürgen
Fehling
Jurgenas Fėlingas, 19–20 a. vokiečių teatro režisierius. Daugiau
Walter
Felsenstein
Valteris Felzenšteinas, 20 a. vokiečių režisierius. Daugiau
Ladislav
Fialka
Ladislavas Fialka, 20 a. čekų mimas. Daugiau
Rudolf
Forster
Rudolfas Forsteris, 19–20 a. austrų aktorius, režisierius. Daugiau