Autorius (-ė) Paulius Kavaliauskas

agrarinis
kraštovaizdis
geografinis kraštovaizdis, kurio teritorijoje vyrauja žemės ūkio naudmenos – laukai, pievos, ganyklos, sodai. Daugiau
apyrubė
dėsningas genetiškai, dinamiškai ir erdviškai susijusių geografinio kraštovaizdžio facijų arba jų grupių junginys; viena iš 3 pagrindinių kraštovaizdžio taksonominių pakopų. Daugiau
aplinka
žmogų supanti ir abipusiais ryšiais su juo susijusi negyvosios ir gyvosios gamtos bei antropogeninių teritorijos elementų visuma. Daugiau
gamtinis
karkasas
vientisas gamtinio ekologinio kompensavimo teritorijų tinklas. Daugiau
„Geografija“
mokslo žurnalas, leistas Vilniuje 1961–2020. Daugiau
geografija
mokslų sistema, nagrinėjanti geografinėje sferoje vykstančių gamtinių procesų bei visuomenės veiklos erdvinę raišką, ją atspindinčių teritorinių morfostruktūrų, geosistemų, antropoekosistemų susidarymą ir raidą. Daugiau
geografiniai taksonominiai
vienetai
funkcinių ryšių analizės arba morfologinių požymių tipizavimo pagrindu atliekamo geografinės sferos horizontaliojo suskirstymo (rajonavimo) metu nustatomos įvairaus dydžio teritorijos arba akvatorijos. Daugiau
kraštotvarka
teritorijų planavimo priemonėmis vykdomas žmonių veiklos organizavimas ir aplinkos tvarkymas teritorijos naudojimo socialiniams, ekonominiams ir ekologiniams interesams suderinti ir harmoningam kultūriniam kraštovaizdžiui kurti. Daugiau
kraštovaizdis
planavimo dokumentuose visuomenės naudojimui ir aplinkosaugai skiriamas nustatytas teritorijos tipas. Daugiau
kraštovaizdis
Žemės paviršiaus gamtinių ir antropogeninių komponentų, susijusių medžiaginiais, energetiniais ir informaciniais ryšiais, teritorinis junginys; šią integraciją išreiškiantis įvaizdis. Daugiau