Autorius (-ė) Tomas Marozas

Biologinių ginklų
konvencija
teisiškai įpareigojanti tarptautinė sutartis, visiškai uždraudžianti biologinius ginklus. Priimta 1972 04 10, įsigaliojo 1975 03 26. Daugiau
Cheminių ginklų
konvencija
teisiškai įpareigojanti tarptautinė sutartis, draudžianti cheminio ginklo gamybą, kaupimą ir naudojimą. Priimta 1993 01 13, įsigaliojo 1997 04 29. Daugiau
Kosminės erdvės
sutartis
tarptautinė sutartis, pasirašyta 1967 01 27 (įsigaliojo 1967 10 10) Maskvoje, Vašingtone ir Londone. Neterminuota, atvira visoms valstybėms. Daugiau
kosmoso
teisė
tarptautinės teisės šaka, reglamentuojanti valstybių bei tarptautinių organizacijų teises ir pareigas vykdant su kosmoso erdve susijusią veiklą bei nustatant dangaus kūnų teisinį režimą. Kosmoso teisės atsiradimas siejamas su pirmuoju SSRS 1957 10 04 į kosmoso erdvę paleistu dirbtiniu palydovu Sputnik 1. Daugiau