Cheminių ginklų konvencija

Chèminių giñklų konveñcija (angl. Chemical Weapons Convention), Konveñcija dėl chèminių giñklų kūrmo, gamýbos, kaupmo ir panaudójimo uždraudmo bei jų sunaiknimo (angl. Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction), teisiškai įpareigojanti tarptautinė sutartis, draudžianti cheminio ginklo gamybą, kaupimą ir naudojimą.

Priėmimas

Priimta 1993 01 13 (tekstas priimtas anglų, arabų, ispanų, kinų, prancūzų ir rusų kalbomis), įsigaliojo 1997 04 29 (kai ją ratifikavo 65 valstybės). Iki 2023 Konvenciją ratifikavo 193, pasirašė 1 valstybė (Lietuva pasirašė 1993 01 13, ratifikavo 1998 04 14).

Cheminių ginklų konvencija

Derybos dėl Cheminių ginklų konvencijos prasidėjo 1980 Ženevoje vykusioje daugiašalėje Nusiginklavimo konferencijoje, kai buvo įsteigta ad hoc darbo grupė konvencijos tekstui parengti. Nepaisant to, kad kai kurie 9 dešimtmečio įvykiai, įskaitant Jungtinių Amerikos Valstijų ir Sovietų Sąjungos susitarimą sunaikinti didelę dalį cheminių ginklų atsargų, paskatino aktyvesnes diskusijas dėl Cheminių ginklo konvencijos, sklandžiai priimti ją trukdė keletas veiksnių: kai kurios valstybės siekė cheminių ginklų draudimą sieti su branduoliniu nusiginklavimu, kitos valstybės norėjo įtvirtinti nuostatas dėl gynybinės paramos cheminio ginklo panaudojimo atveju, trečios – baiminosi galimo prekybos cheminėmis medžiagomis sulėtėjimo. Nusiginklavimo konferencija 1992 formaliai priėmė Konvencijos projektą, 1993 01 Paryžiuje vykusioje Cheminių ginklų konvencijos pasirašymo konferencijoje Konvenciją pasirašė 130 valstybių.

Reglamentavimas

Konvencija draudžia cheminio ginklo panaudojimą, kūrimą, gamybą, įsigijimą, kaupimą, saugojimą, tiesioginį ar netiesioginį perdavimą kitiems asmenims. Draudžiamos cheminio ginklo panaudojimą imituojančios karinės pratybos bei skatinimas ar kitoks raginimas užsiimti Konvencijos nuostatoms prieštaraujančia veikla. Konvencija įpareigoja valstybes sunaikinti cheminio ginklo atsargas, įtvirtina tam tikrų cheminių medžiagų verifikacijos (patikros) procedūras, skirtas užtikrinti, kad Konvencijos priede nurodytos cheminės medžiagos būtų naudojamos tik Konvencijos nedraudžiamais tikslais, t. p. įtvirtintas mechanizmas, leidžiantis atlikti patikras dėl galimų Konvencijos pažeidimų.

Cheminių ginklų konvencijos pagrindu įsteigta Cheminio ginklo uždraudimo organizacija.

-Konvencija dėl cheminio ginklo; -Cheminio ginklo uždraudimo konvencija; -Cheminių ginklų uždraudimo konvencija; -Cheminio ginklo draudimo konvencija

3230

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką