Autorius (-ė) Stasys Samalavičius

Jonas Petras
Bylinskas
17 a. antros pusės Vilniaus pirklys, miesto magistrato burmistras. Daugiau
brolijų
namai
vidurinių amžių ir vėlesnių laikų miestiečių religinių draugijų, vienijančių vienos ar kelių giminiškų profesijų žmones, kartais ginančių ir jų profesinius reikalus, namai. Daugiau
cechai
tos pačios specialybės laisvųjų miesto amatininkų korporaciniai susivienijimai. Daugiau
cecho
namai
pastatas, kuriame buvo cecho administracijos būstinė. Daugiau
Jonas
Gavlovickis
17 a. pabaigos–18 a. pradžios Vilniaus pirklys. Daugiau
gildija
miestiečių susivienijimas bendriems interesams ginti. Daugiau
ginklininkai
amatininkai, gaminę šaltuosius ir šaunamuosius ginklus. Daugiau