Autorius (-ė) Zigmas Kairaitis

mokyklinė
geografija
edukacinė disciplina mokinių geografijos pažinimui plėtoti, bendriesiems ir dalykiniams gebėjimams ir vertybinėms nuostatoms ugdyti. Daugiau