Autorius (-ė) Almis Grybauskas

Bohumil
Hrabal
Bohumilas Hrabalas, 20 a. čekų rašytojas. Jo kūriniuose gyvenimo tikrovė atskleidžiama komiškomis situacijomis, veikėjų šnekamąja kalba, slengu, kartais – stačiokišku humoru. Daugiau
Karel Jaromir
Erben
Karelas Jaromyras Erbenas, 19 a. čekų poetas, tautosakininkas. Romantikas. Surinko ir išleido čekų liaudies dainų, pasakų, padavimų, patarlių, skaičiuočių. Daugiau
Jaroslav
Hašek
Jaroslavas Hašekas, 20 a. čekų rašytojas. Išleido satyrų, feljetonų, humoreskų ir apsakymų rinkinių. Žymiausias kūrinys – romanas Šauniojo kareivio Šveiko nuotykiai pasauliniame kare (4 d. 1921–23). Daugiau
Václav
Havel
Vaclavas Havelas, čekų rašytojas, politikas. Aktyvus antikomunistinis disidentas, vienas Chartijos 77 autorių. Jo kūryba buvo draudžiama, publikuojama tik Vakarų Europoje. 1989–92 Čekoslovakijos, 1993–2003 Čekijos prezidentas (pirmasis). Daugiau
Čekijos
literatūra
Seniausi Čekijos raštijos paminklai parašyti senąja bažnytine slavų kalba. 12 a. įsigalėjo lotynų kalba. Seniausi kūriniai čekų kalba – 10–13 a. bažnytinės giesmės, psalmių vertimai. Daugiau
Jaroslav
Seifert
Jaroslavas Seifertas, 20 a. čekų poetas. Poezijos pagrindinės temos – amžinosios vertybės, tautos istorija ir kultūra, žmogaus dvasingumas ir individualybė, santykiai su artimaisiais. Nobelio literatūros premija (1984). Daugiau
Milan
Rufus
Milanas Rufusas, 20 a. slovakų rašytojas. Šiuolaikinės slovakų poezijos vienas pradininkų. Poezijoje yra siurrealizmo poetikos elementų, vyrauja moralinių ir estetinių vertybių, meilės, kančių, tikėjimo, gyvenimo prasmės, žmogaus prigimties temos. Daugiau
Marie
Pujmanová
Marija Puimanova, 20 a. čekų rašytoja. Daugiau
Bohuslav
Reynek
Bohuslavas Reinekas, 20 a. čekų poetas, grafikas. Jo poezija meditatyvinė, jai būdinga gamtos, kaimo gyvenimo, mirties, Biblijos, krikščioniškojo humanizmo, nuolankumo motyvai, melancholija. Daugiau
Radegast
Parolek
Radegastas Parolekas, 20–21 a. čekų literatūrologas, vertėjas. Daugiau