Autorius (-ė) Almis Grybauskas

Josef
Čapek
Josefas Čapekas, 20 a. čekų rašytojas, dailininkas. Parašė apsakymų, filosofinių esė, eilėraščių, aforizmų, kūrinių vaikams, dramų. Tapybos, grafikos kūriniai kubistiniai ir ekspresionistiniai. Daugiau
Čekijos
literatūra
Seniausi Čekijos raštijos paminklai parašyti senąja bažnytine slavų kalba. 12 a. įsigalėjo lotynų kalba. Seniausi kūriniai čekų kalba – 10–13 a. bažnytinės giesmės, psalmių vertimai. Daugiau
Jan
Čep
Janas Čepas, 20 a. čekų rašytojas. Prozoje atsispindi katalikiška pasaulėžiūra, rašoma apie žemiškąjį ir pomirtinį pasaulį. Daugiau
Viktor
Dyk
Viktoras Dikas, 20 a. čekų rašytojas. Daugiau
Jan
Drda
Janas Drda, 20 a. čekų rašytojas. Daugiau
Jaroslav
Durych
Jaroslavas Durichas, 20 a. čekų rašytojas. Jo kūryboje keliamos katalikų etinės vertybės, religiniai simboliai derinami su modernia poetika. Daugiau
Karel Jaromir
Erben
Karelas Jaromyras Erbenas, 19 a. čekų poetas, tautosakininkas. Romantikas. Surinko ir išleido čekų liaudies dainų, pasakų, padavimų, patarlių, skaičiuočių. Daugiau
Ladislav
Fuks
Ladislavas Fuksas, 20 a. čekų rašytojas. Kūriniuose vyrauja karo metų ir žydų likimo tematika, jiems būdinga psichologinė analizė, siaubo romano ir detektyvo elementai, ironijos bei grotesko bruožai. Daugiau
Jiří
Gruša
Jiržis Gruša, 20–21 a. čekų rašytojas. Poezijoje vyrauja lyriniai ir satyriniai motyvai, atsispindi asmeniniai išgyvenimai. Parašė romanų, esė, kūrinių vaikams. Daugiau
František
Halas
Františekas Halasas, 20 a. čekų poetas. Daugiau