Autorius (-ė) Vytautas Jasulaitis

Antrasis artilerijos
pulkas
Lietuvos karinis dalinys 1921–1940. Pradėtas formuoti 1919 10 19 kaip Antrasis artilerijos divizionas. Daugiau
Antrasis pėstininkų
pulkas
Lietuvos karinis dalinys 1918–1940. Pradėtas formuoti 1918 12 05 Vilniuje. Daugiau
Baltrus
Atkočiūnas
20 a. pirmos pusės Lietuvos karo veikėjas. Pulkininkas (1932). Daugiau
atskirasis
batalionas
karinis padalinys, neįeinantis į pulko ar brigados sudėtį, skirtas kariniams ar specialiems tikslams. Daugiau
atskiroji artilerijos
grupė
Lietuvos karinis dalinys, veikęs 1928–1935. Daugiau
Dešimtasis pėstininkų
pulkas
Lietuvos karinis dalinys 1919–1924. Daugiau
Devintasis pėstininkų
pulkas
Lietuvos karinis dalinys 1919–1940. Daugiau
Dragūnų
pulkas
Lietuvos karinis dalinys 1920–1940. Daugiau
Dvyliktasis pėstininkų
pulkas
Lietuvos karinis dalinys 1920–1923. Daugiau
Kazys
Musteikis
20 a. pirmos pusės Lietuvos karo ir valstybės veikėjas. Brigados generolas (1937). Daugiau