Devintasis pėstininkų pulkas

Devintàsis pstininkų pukas, Devintàsis pstininkų Lietuvõs kunigáikščio Vytẽnio pukas, nepriklausomos Lietuvos karinis dalinys (1919–40).

Pulko pradžia – Atskiras partizanų batalionas, per Nepriklausomybės karą veikęs nuo 1919 04 Joniškėlio apylinkėse. Vadas A. Stapulionis. Dalis bataliono kartu su Panevėžio grupės daliniais per Nepriklausomybės karą kovėsi su Raudonąja armija prie Vabalninko, Pušaloto, Saločių, Dauguvos. Tais pačiais metais performuotas į Joniškėlio batalioną, vadu paskirtas A. Jakaitis. 1919 12 10 pertvarkytas į pulką (susidarė trys batalionai). 1920 02 16 gavo oficialų vardą. 1920 01–11 kovėsi su Lenkijos kariuomene prie Turmanto, Molėtų, Širvintų, Giedraičių, gynė Vilnių. Per kautynes žuvo 24 kareiviai. Iki 1923 saugojo nuo Lenkijos karių demarkacinę liniją prie Žaslių.

Devintojo pėstininkų pulko savanoriai (Lietuvos centrinis valstybės archyvas)

Devintojo pėstininkų pulko kariai per šaudymo pratybas (1930)

1927 nustatyta pulko metinė šventė – 08 26. 1929 09 pulkui įteikta vėliava su įrašu: Amžiais už Vilnių dės galvą lietuvis. Taikos metu nuolatinė dislokacijos vieta – Marijampolė. 1940 06 15 pulkas pakluso krašto apsaugos ministro K. Musteikio žodiniam paliepimui ir bandė pasitraukti į Vokietiją, tačiau buvo grąžintas į Marijampolę. Pulko vadu paskirtas K. Dabulevičius, kuris, tęsiantis neramumams pulke, pakeistas Vladu Strimavičiumi. 1940 07 25 panaikintas pulko oficialusis vardas, paliktas tik – Devintasis pėstininkų pulkas. Vadinamąją Lietuvos liaudies kariuomenę inkorporavus į Raudonąją armiją pulkas išformuotas, daugelis jo karininkų ir kareivių represuoti.

Vadai: A. Jakaitis, Antanas Paškovičius, V. Vitkauskas, P. Jurgaitis, E. Adamkavičius, A. Svylas, A. Gaušas, K. Dabulevičius, Vladas Strimavičius.

376

-Atskiras partizanų batalionas; -Joniškėlio batalionas

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką