Autorius (-ė) Juozas Mureika

chaosas
senovės graikų ir romėnų filosofijoje pirmapradė medžiaga, elementų maišymasis, baigtinumo ir tvarkos priešybė. Chaosu buvo vadinamas pasaulis iki Visatos atsiradimo. Daugiau
deideologizacija
ideologijos atsisakymas, vengimas, ideologijos reikšmės bei įtakos bendruomenės ir individo veiklai menkinimas. Daugiau
dekadansas
dorovės, meno ir visų dvasinių vertybių krizė, išsigimimas, nuosmukis. Daugiau
dekadentizmas
19 a. pabaigos Vakarų Europos kultūros tendencija ir pasaulėjauta, kuriai būdinga dekadanso apraiškos. Daugiau
demagogija
naudos, pripažinimo ir populiarumo siekimas, grindžiamas apgaule, melagingais pažadais, meilikavimu, sąmoningu faktų iškraipymu, kritikos slopinimu, teisingos informacijos nutylėjimu. Daugiau
depersonalizacija
žmogaus nuasmeninimas, individualybės niveliacija. Daugiau
dėsningumas
reiškinių savybė paklusti dėsniams. Pagal nustatytą dėsningumą formuluojami dėsniai. Daugiau
dėsnis
pagrindinis tikrovės reiškinių ryšys. Kartojasi nuolat arba tikimybiškai. Daugiau
Max
Dessoir
Maksas Desuaras, 19–20 a. vokiečių filosofas, psichologas. Istoriniu aspektu tyrė kūrybos procesą, kultūrinę meno funkciją. Daugiau
determinizmas
filosofijos teorija, teigianti visuotinį tikrovės reiškinių tarpusavio ryšį ir priežastinį sąlygotumą. Plačiąja prasme determinizmas yra požiūris, kad visi pasaulio reiškiniai paklūsta tvarkai, yra dėsningi. Daugiau