Autorius (-ė) Holger Lahayne

reformacija
16–17 a. Vakarų krikščionių religinis judėjimas, siekęs reformuoti Katalikų Bažnyčią ir katalikybės doktriną, lėmęs protestantiškųjų (evangelinių) Bažnyčių kūrimąsi. Daugiau
Lietuvos Evangelikų
Liuteronų Bažnyčia
viena tradicinių religinių bendruomenių Lietuvoje. Daugiau
Lietuvos Evangelikų
Reformatų Bažnyčia
viena tradicinių religinių bendruomenių Lietuvoje. Daugiau
„Socialinė
evangelija“
protestantų religinis socialinis judėjimas. Kilo 19 a. pabaigoje–20 a. pradžioje Šiaurės Amerikoje. Daugiau
Septintosios dienos
adventistai
protestantiškoji religinė bendrija, skelbianti greitą antrąjį Jėzaus Kristaus atėjimą. Daugiau
Friedrich Daniel
Ernst Schleiermacher
Frydrichas Danielis Ernstas Šlejermacheris, 18–19 a. vokiečių filosofas, evangelikų reformatų teologas. Liberaliosios teologijos atstovas. Jis hermeneutiką iš specialiosios disciplinos (filologinės, biblinės, juridinės) išplėtojo į bendrąją supratimo ir interpretavimo teoriją. Daugiau
Schmalkaldeno
sąjunga
Vokietijos imperijos protestantiškų kraštų kunigaikščių ir miestų gynybinė sąjunga 1531–1547. Daugiau
sekmininkai
charizminis protestantų religinis judėjimas. Kilo 20 a. pradžioje Jungtinėse Amerikos Valstijose. Daugiau
scientistai
religinės bendrijos Krikščioniškasis mokslas (Christian Science) nariai. Daugiau
Charles Taze
Russell
Čarlzas Teizas Raselas, 19 a. antros pusės–20 a. pradžios kvazikrikščioniško judėjimo Jehovos liudytojai įkūrėjas. Daugiau