Autorius (-ė) Rimas Žaromskis

mūša
jūros arba ežero bangų sudužimas gilioje priekrantėje atsitrenkus į kranto skardį arba hidrotechninio įrenginio sienelę. Daugiau
Almis Povilas
Mažeika
lietuvių okeanografas. Veiklos sritis – jūros hidrodinamika. Daugiau
Kuršių
nerija
smėlio pusiasalis, skiriantis Kuršių marias nuo Baltijos jūros. Šiaurinė dalis priklauso Lietuvai, pietinė – Rusijos Federacijos Kaliningrado sričiai. Pasaulio paveldo vertybė (nuo 2000). Daugiau
Lietuvos
gamta
būdinga pajūrio kopos, plačios lygumos, ledynų sustumtos kalvos, tarp jų telkšantys ežerai, tankus upių tinklas, augalijos ir gyvūnijos gausa. Daugiau
Lietuvos
krantai
Nors Lietuvos jūros kranto linijos ilgis tik 90,66 kilometro, jai būdinga įvairovė. Yra plačių paplūdimių, ryškių kyšulių, ardomų skardžių, upių vagų suskaidytų ruožų. Vietomis kopų šlaitai leidžiasi tiesiog į vandenį. Ties Klaipėda ir Kuršių nerijos gyvenvietėmis krantai sutvirtinti krantinėmis. Daugiau
Baltijos jūros
tyrimai
Baltijos jūroje, jos priekrantėje ir kranto zonoje atliekamų hidrografinių, klimatologinių, geologinių, geomorfologinių, sedimentologinių, hidrobiologinių, žuvininkystės ir kitų tyrimų kompleksas. Daugiau
okeanologija
mokslų, tiriančių jūrų ir vandenynų fizikinius, cheminius, biologinius ir geologinius procesus, kompleksas. Daugiau
musoninės
srovės
vandenynų ir jūrų srovės, kurias sukelia musoninė atmosferos cirkuliacija. Daugiau
Jonas Vytautas
Minkevičius
lietuvių geografas. Veiklos sritis – Lietuvos geodinaminiai procesai. Daugiau
Vaižgantas
Kirlys
lietuvių geografas. Veiklos sritis – Baltijos jūros krantotyra. Daugiau