Autorius (-ė) Liudas Jovaiša

Mikalojus
Lancicijus
16 a. pabaigos–17 a. pirmos pusės Lietuvos katalikų kunigas, mistikas, teologas, istorikas. Vienas žymiausių Lietuvos jėzuitų, jų dvasingumo tradicijos žinovas ir mokytojas. Daugiau
Valerijonas
Protasevičius
16 a. Vilniaus vyskupas. Daugiau
Albertas
Radvila
Vaitiekus Radvila, 15 a. pabaigos–16 a. pradžios Lietuvos katalikų dvasininkas, Vilniaus vyskupas. Pirmasis tapęs vyskupu Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikas. Daugiau
Jurgis
Radvila
16 a. pabaigos Vilniaus vyskupas ordinaras. Kardinolas. Rūpinosi Brastos bažnytinės unijos (1596) sudarymu. Daugiau
„Relationes status dioecesium in
Magno Ducatu Lituaniae”
17–19 a. Lietuvos vyskupų raštiškų ataskaitų (pranešimų) Apaštalų Sostui apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje po Abiejų Tautų Respublikos trijų padalijimų (1772, 1793 ir 1795) veikiančių vyskupijų padėtį publikacija. Daugiau