Autorius (-ė) Ernestas Spruogis

Baltijos jūros
valstybių taryba
Baltijos jūros regiono valstybių politinio ir ekonominio bendradarbiavimo organizacija. Daugiau
doktrina
pažiūrų į teisę, tam tikrą teisės šaką, pošakį, institutą, kitą teisinį reiškinį ar jų grupę visuma. Visam teisės mokslui didelę įtaką daro prigimtinės teisės ir pozityviosios teisės doktrinos. Daugiau
konstitucijos
apsauga
valstybės bendruomenės, valstybinės valdžios institucijų, pareigūnų, įvairių įstaigų ir organizacijų konstitucinė priedermė laikytis konstitucijos, įgyvendinti konstitucijos nuostatas, jų nepažeisti, saugoti ir ginti konstitucinę santvarką, konstitucijos nuostatomis grindžiamą teisinę tikrovę. Daugiau
konstitucinė
konvencija
nerašytinė politinių institucijų veiklos taisyklė ar procedūra, grindžiama įvairių politinių, socialinių jėgų susitarimais ir kompromisais dėl veiksmingo konstitucinių principų įgyvendinimo. Daugiau
konstituciniai
papročiai
konstituciškai reikšmingą elgesį reguliuojančios bendro pobūdžio visuotinai privalomos nerašytos taisyklės. Jų veiksmingumą garantuoja ilgalaikis, nepertraukiamas, visuotinai paplitęs ir savanoriškas faktinis įgyvendinimas. Daugiau
Lietuva ir
Europos Sąjunga
Lietuvos oficialūs santykiai su Europos bendrijomis prasidėjo 1991. Stojimo į Europos Sąjungą sutartį Lietuva pasirašė 2003 04 16 Atėnuose. Lietuvos narystės Europos Sąjungoje pradžia – 2004 05 01. Daugiau
Lietuva ir
Jungtinės Tautos
Lietuva į Jungtines Tautas buvo priimta 1991 09 17, pirmininkavo Jungtinių Tautų Ekonominei ir Socialinei Tarybai 2007, Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos nenuolatine nare buvo 2014–2015. Daugiau
Lietuvos regioninis
bendradarbiavimas
Lietuva įvairiapusiškai bendradarbiauja su kitomis Baltijos šalimis, Lenkija, Ukraina, taip pat su Šiaurės šalimis. Daugiau
Lietuvos Respublikos
Konstitucija
Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 10 25 referendumu, įsigaliojo 1992 11 02. Konstitucijos viena sudedamųjų dalių – Konstitucinis įstatymas Dėl Lietuvos valstybės – priimtas 1991 02 11. Daugiau
Lietuvos Respublikos teismų
sistema po 1990
Lietuvoje yra trys teismų sistemos: Konstitucinis Teismas, bendrosios kompetencijos teismai ir administraciniai teismai. Daugiau