Autorius (-ė) Dainius Žalimas

Kovo 11
Aktas
1990 03 11 Aukščiausiosios Tarybos–Atkuriamojo Seimo priimtas aktas Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo, kuriuo teisiškai atkurta Lietuvos valstybės nepriklausomybė. Daugiau
konferencija
laikina ne mažiau kaip trijų dalyvių institucija, skirta tam tikriems klausimams nagrinėti ir spręsti. Gali būti šaukiama prireikus arba reguliariai. Daugiau
karo
komendantas
karinis pareigūnas, paskelbus karo padėtį skiriamas karinės administracijos vykdyti tam tikroje teritorijoje valdžios institucijų funkcijas. Daugiau
karo lauko
teismas
karinės teisėsaugos institucija, dažniausiai steigiama ir veikianti tik paskelbus karo padėtį. Lietuvoje sprendimą dėl karo lauko teismo steigimo priima Lietuvos Respublikos Prezidentas. Daugiau
karo
padėtis
ypatinga teisinė padėtis, aukščiausių valstybės institucijų sprendimu įvedama valstybėje ar jos dalyje siekiant užtikrinti valstybės gynybą ir kitas svarbiausias jos funkcijas ginkluoto užpuolimo ar jo grėsmės atveju. Daugiau
karo
prievolė
piliečių konstitucinė pareiga ginti ar pasirengti ginti savo valstybę atliekant privalomąją karo tarnybą. Daugiau
karo
propaganda
vieša veikla per visuomenės informavimo priemones ar kitaip platinant ir populiarinant karo idėjas. Daugiau
karinė
prokuratūra
specializuota institucija, atliekanti prokuratūros funkcijas bylose dėl karių, kitų ginkluotosioms pajėgoms priskirtų asmenų nusiklastamos veikos. Daugiau
kariniai
statutai
teisės aktai, reglamentuojantys karo tarnybos sąlygas, tvarką, karių teises, pareigas ir drausminę atsakomybę. Daugiau
Jungtinių Tautų
Chartija
universali tarptautinė sutartis, kuria įsteigtos Jungtinės Tautos ir nustatyti visos Jungtinių Tautų sistemos veiklos pagrindai. Įsigaliojo 1945 10 24, Lietuvoje – 1991 09 17. Sudėtinė Chartijos dalis yra Tarptautinio Teisingumo Teismo statutas. Daugiau