Autorius (-ė) Dainius Žalimas

blokada
valstybės teritorijos (ar jos dalies) politinė, ekonominė, karinė izoliacija. Daugiau
boikotas
visiškas ar dalinis santykių su fiziniais ar juridiniais asmenimis, organizacijomis ar valstybėmis nutraukimas, atsisakymas vykdyti pavestas užduotis arba naudotis tam tikromis teisėmis ar paslaugomis. Daugiau
diskriminacija
priemonių, kuriomis valstybė ar kelios valstybės apriboja kurios nors valstybės, jos atstovų, juridinių ir fizinių asmenų teises, taikymas. Daugiau
Jungtinių Tautų
Chartija
universali tarptautinė sutartis, kuria įsteigtos Jungtinės Tautos ir nustatyti visos Jungtinių Tautų sistemos veiklos pagrindai. San Francisco konferencijoje pasirašyta 1945 06 26, įsigaliojo 1945 10 24, Lietuvoje – 1991 09 17. Sudėtinė Chartijos dalis yra Tarptautinio Teisingumo Teismo statutas. Daugiau
karinė
prokuratūra
specializuota institucija, atliekanti prokuratūros funkcijas bylose dėl karių, kitų ginkluotosioms pajėgoms priskirtų asmenų nusiklastamos veikos. Daugiau
kariniai
statutai
teisės aktai, reglamentuojantys karo tarnybos sąlygas, tvarką, karių teises, pareigas ir drausminę atsakomybę. Daugiau
karo
komendantas
karinis pareigūnas, paskelbus karo padėtį skiriamas karinės administracijos vykdyti tam tikroje teritorijoje valdžios institucijų funkcijas. Daugiau
karo lauko
teismas
karinės teisėsaugos institucija, dažniausiai steigiama ir veikianti tik paskelbus karo padėtį. Lietuvoje sprendimą dėl karo lauko teismo steigimo priima Lietuvos Respublikos Prezidentas. Daugiau
karo
padėtis
ypatinga teisinė padėtis, aukščiausių valstybės institucijų sprendimu įvedama valstybėje ar jos dalyje siekiant užtikrinti valstybės gynybą ir kitas svarbiausias jos funkcijas ginkluoto užpuolimo ar jo grėsmės atveju. Daugiau
karo
prievolė
piliečių konstitucinė pareiga ginti ar pasirengti ginti savo valstybę atliekant privalomąją karo tarnybą. Daugiau