Autorius (-ė) Jonas Markelevičius

absoliutieji
dydžiai
socialinių ekonominių reiškinių ir procesų apimties išraiška įvairiais mato vienetais (natūriniais, piniginiais, darbo). Daugiau
asimetrija
nevienodas (nesimetriškas) visumos vienetų išsidėstymas apie vidurkį. Daugiau
atrankos
metodas
statistinio tyrimo metodas, leidžiantis apibūdinti tiriamą (generalinę) visumą tiriant tik tam tikru būdu sudarytą šios visumos dalį – atrankinę visumą (imtį). Daugiau
autokoreliacija
priklausomybė tarp pradinės laiko eilutės ir tos pačios eilutės, paslinktos per laiko vienetą. Daugiau