asimètrija (gr. asymmetria – nedarna), nevienodas (nesimetriškas) visumos vienetų išsidėstymas apie vidurkį tiriamo požymio reikšmių diapazone. Asimetrija yra, kai nesutampa vidurkio, modos ir medianos dydžiai. Grafiškai pasiskirstymo asimetrija vaizduojama pasiskirstymo kreive, asimetriška tiesės, nubrėžtos per x ašies tašką, atitinkantį modą, atžvilgiu. Kai stebėjimų reikšmės koncentruojasi ne apie centrinę tirtos visumos reikšmę, bet susitelkia jos kairėje pusėje, yra dešiniašonė asimetrija (moda mažesnė už medianą), kai dešinėje – kairiašonė asimetrija (moda didesnė už medianą). Asimetrijos laipsnis matuojamas asimetrijos koeficientu, išreikštu trečios eilės centrinio momento ir vidutinio kvadratinio nuokrypio trečio laipsnio santykiu. Neigiama reikšmė žymi kairiašonę, teigiama – dešiniašonę asimetriją.

636

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką