Autorius (-ė) Mečislovas Žalakevičius

biocenozė
tam tikroje teritorijoje ar buveinėje egzistuojanti gyvųjų organizmų populiacijų visuma. Daugiau
biomas
organizmų bendrijų visuma, susidariusi dėl sudėtingos fizinių bei biotinių veiksnių sąveikos. Daugiau
ekologija
biologijos šaka, tirianti gyvosios ir negyvosios gamtos sąveiką bei gyvosios gamtos tarpusavio ryšius. Daugiau
ekologija
Lietuvoje
tyrimai pradėti 1922 Lietuvos universitete. Daugiau
Gamtos tyrimų
centras
mokslo tyrimų įstaiga. Daugiau
kariaminiai
gervinių paukščių būrio šeima. Daugiau
klimato kaitos
ornitologija
biologijos mokslo šaka, tirianti globalinės klimato kaitos poveikį paukščiams ir jų atsaką į klimato kaitą. Daugiau
lesykla
įrenginys, skirtas paukščiams maitinti lauke. Daugiau
ornitofauna
tam tikros teritorijos arba tam tikro Žemės istorijos laikotarpio paukščių visuma. Daugiau
ornitologija
zoologijos šaka, tirianti paukščius: jų sistematiką, anatomiją, fiziologiją, biologiją, ekologiją, paplitimą, elgesį. Daugiau