Autorius (-ė) Algirdas Bimbiris

Hans Urs
von Balthasar
Hansas Ursas fon Baltazaras, 20 a. Šveicarijos katalikų teologas, filosofas. Daugiau
Barmeno
deklaracija
antihitlerinio krikščionių sąjūdžio dokumentas. Priimta Išpažinėjų bažnyčios Barmeno sinode 1934. Daugiau
Bazelio
susirinkimas
Katalikų Bažnyčios susirinkimas, vykęs 1431–49. Sušaukė popiežius Martynas V, jam mirus tęsė popiežius Eugenijus IV. Daugiau
Bazilijus
Didysis
Bažnyčios Tėvas. Gyveno 4 amžiuje. Daugiau
Bažnyčios
Mokytojas
katalikų teologų titulas. Suteikiamas šventaisiais ir išmintingais pripažintiems teologams, kurių mokymu remiasi Bažnyčia. Daugiau
Bažnyčios
skilimas
schizma, Krikščionių Bažnyčios skilimas į Rytų ir Vakarų Bažnyčias. Daugiau
Bažnyčios
susirinkimai
Katalikų bažnyčios vyskupų ir kitų vadovų susitikimai, kuriuose svarstomi Bažnyčios doktrinos, administravimo ir kiti klausimai. Daugiau
Bažnyčios susirinkimų
judėjimas
bažnytinis judėjimas, vykęs 15 a.–16 a. pradžioje. Daugiau
Bažnyčios
Tėvai
ankstyvosios krikščionybės (2–8 a.) teologai, sukūrę Bažnyčios mokslo sistemą. Daugiau
Belzebulas
Belzebubas, Biblijos personažas – piktųjų dvasių, demonų valdovas. Daugiau