Autorius (-ė) Kristina Lakickaitė

Jungtinių Tautų Ekonominė
ir Socialinė Taryba
Jungtinių Tautų pagrindinė institucija, atsakinga už Jungtinių Tautų funkcijų tarptautinio ekonominio ir socialinio bendradarbiavimo srityje įgyvendinimą. Įkurta 1946. Lietuva 2005–07 išrinkta Jungtinių Tautų Ekonominės ir Socialinės Tarybos nare. Daugiau
Jungtinių Tautų
plėtros programa
pagalbinė Jungtinių Tautų institucija. Įkurta 1966. Siekia ekonomiškai silpnoms šalims teikti pagalbą, reikalingą jų nacionalinei plėtrai, laiduoti tolygią žmonijos socialinę raidą. Lietuva nuo 2005 šioje programoje dalyvauja kaip pagalbą teikianti šalis. Daugiau
Jungtinių Tautų pramonės
plėtros organizacija
Jungtinių Tautų specializuotoji įstaiga. Įkurta 1964. Siekia žmonijos gyvenimo sąlygų gerinimo ir visuotinės gerovės skatinimo. Lietuva jos nare buvo 1991–2012. Daugiau
Jungtinių Tautų prekybos
ir plėtros konferencija
Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos pagalbinė institucija. Įsteigta 1964. Būstinė Ženevoje. Lietuva Jungtinių Tautų prekybos ir plėtros konferencijos narė yra nuo 1992. Daugiau
Jungtinių Tautų
specializuotosios įstaigos
savarankiškos tarptautinės organizacijos, įsteigtos tarpvalstybiniais susitarimais ir veikiančios prie Jungtinių Tautų. Siekia skatinti tarptautinį bendradarbiavimą ekonominėje, socialinio, kultūrinėje, švietimo, sveikatos apsaugos ir kitose srityse. Daugiau
Jungtinių Tautų tarptautinės
teisės komisija
pagalbinė Jungtinių Tautų institucija. Įsteigta 1947. Siekia plėtoti tarptautinę teisę ir kodifikuoti jos normas. Daugiau
Jungtinių Tautų vaiko
teisių konvencija
tarptautinis dokumentas, įtvirtinantis vaikų ir jaunuolių iki 18 metų juridines teises iki ir po gimimo. Priimta 1989. Lietuva prie šios Konvencijos prisijungė 1992 03 01, ratifikavo 1995 07 03, įsigaliojo 1995 07 21. Daugiau
Kambodžos
švietimas
iki 19 a. vidurio veikė tik religinės mokyklos, jose mokyta budizmo, istorijos ir giesmių. Mokytis leista tik berniukams. Pirmosios pasaulietinės mokyklos pradėtos steigti šalį kolonizavus prancūzams. Pradėta mokyti ir mergaites.1930 įkurta pirmoji aukštoji mokykla. Daugiau