Autorius (-ė) Leonardas Kairiūkštis

Antanas
Kvedaras
20 a. lietuvių miškininkas. Daugiau
Lietuvos miško
ūkis
jau ikivalstybiniu laikotarpiu (iki 13 a. vidurio) Lietuvos miškai buvo pasidalyti tarp genčių, teritorinių junginių – žemių ir kunigaikštysčių. Daugiau
miškotyra
Lietuvoje
pradėjo klostytis 19 a. pabaigoje ir buvo vadinama miškininkyste (apėmė visas miškų pažinimo mokslo šakas). Miškotyra, kaip atskira mokslo kryptis, susiformavo 20 a. pabaigoje. Daugiau