Autorius (-ė) Kęstutis Kardelis

mokslinis
numatymas
gamtos ir visuomenės reiškinių numatymas apibendrinus teorinius ir eksperimentinius duomenis bei atsižvelgus į objektyvius dėsningumus. Vienas mokslinio tyrimo etapų. Daugiau