Autorius (-ė) Laimutis Bilkis

kraštovardžiai
choronimai, didelių, dažniausiai gyvenamų, teritorijų (valstybių, šalių ir kitų) vardai, viena toponimų rūšių. Daugiau
hidronimai
vandenvardžiai, tikriniai hidrografinių objektų vardai, toponimų dalis. Daugiau
hidronimika
mokslas, tiriantis hidronimus, toponimikos šaka. Daugiau