Autorius (-ė) Laimutis Bilkis

hidronimai
vandenvardžiai, tikriniai hidrografinių objektų vardai, toponimų dalis. Daugiau
hidronimika
mokslas, tiriantis hidronimus, toponimikos šaka. Daugiau
kraštovardžiai
choronimai, didelių, dažniausiai gyvenamų, teritorijų (valstybių, šalių ir kitų) vardai, viena toponimų rūšių. Daugiau