Autorius (-ė) Algimantas Vaznonis

aerožvalgyba
Žemės gelmių tyrimai geofiziniais metodais iš skraidymo aparatų. Daugiau
diagrafija
geofiziniai gręžinių tyrimo metodai, grindžiami uolienų fizikinių savybių ir jų pasiskirstymo tyrimais. Daugiau
elektrinė
žvalgyba
Žemės plutos tyrimo geofiziniai metodai, pagrįsti Žemės plutos natūralaus ar sukelto elektromagnetinio lauko parametrų matavimu. Daugiau
geofizinė
žvalgyba
Žemės fizikos šaka, fiziniais metodais tirianti geofizinių laukų pokyčius Žemės plutoje. Daugiau
gravimetrinė
žvalgyba
geofizinis naudingųjų iškasenų paieškų ir žvalgybos metodas. Daugiau
kavernometrija
geofizinis gręžinių tyrimo metodas, pagrįstas gręžinio skersinio matmens. Daugiau
magnetinė
žvalgyba
Žemės plutos tyrimo geofizinis metodas. Daugiau