Autorius (-ė) Antanas Gediminas Tamošiūnas

Kaišiadorių
vyskupija
Lietuvos Katalikų Bažnyčios administracinis teritorinis vienetas. Priklauso Vilniaus metropolijai. Daugiau