Autorius (-ė) Juozas Kuckailis

„Baltų
ainiai“
draugija, 1989–2023 tęsusi Lietuvos blaivinimo sąjungos darbą. Daugiau
blaivybės
draugijos
organizacijos, propaguojančios susilaikymą nuo alkoholio, tabako ir narkotikų. Daugiau