Autorius (-ė) Juozas Kuckailis

blaivybės
draugijos
organizacijos, propaguojančios susilaikymą nuo alkoholio, tabako ir narkotikų. Daugiau
„Baltų
ainiai“
draugija, tęsianti Lietuvos blaivinimo sąjungos darbą, įkurta 1989. Daugiau