Autorius (-ė) Gintautas Jurgis Babonas

puslaidininkių
optika
fizikinės optikos šaka, nagrinėjanti šviesos sąveiką su puslaidininkiais. Daugiau