pùslaidininkių òptika, fizikinės optikos šaka, nagrinėjanti šviesos sąveiką su puslaidininkiais. Tiria šviesos sklidimą puslaidininkiuose ir su tuo susijusius šviesos sugerties, atspindžio ir liuminescencijos spektrus, teikia žinių apie puslaidininkių dielektrines savybes regimajame bei artimuosiuose ultravioletiniame ir infraraudonajame spektro ruožuose. Puslaidininkių optika makroskopines puslaidininkių savybes sieja su mikroskopiniais vyksmais, nagrinėja elementariuosius žadinius, arba kvazidaleles, puslaidininkiuose. Kai puslaidininkiai veikiami intensyvia šviesa, juose vyksta netiesiniai optiniai reiškiniai (pvz., daugiafotoniai). Šiuolaikinė puslaidininkių optika daug dėmesio skiria ribotų matmenų puslaidininkinėms sistemoms, kvantiniams šuliniams, strypeliams ir taškams. Atliekami ir fundamentalieji, ir taikomieji tyrimai, kurie buvo ypač plėtojami 20 a. pabaigoje ir 21 a. pradžioje. Sukurta lazerinių ir šviesos diodų, fotovoltinių saulės elementų. Šie ir kiti įtaisai grindžiami puslaidininkių optikos tyrimų rezultatais, naudojami įvairių prietaisų vaizduokliuose, kompaktiniuose grotuvuose, lazeriniuose spausdintuvuose bei optiniuose skaitytuvuose, ryšių sistemose, integrinėje optoelektronikoje, saulės energetikoje ir kitur.

Lietuvoje

Puslaidininkių optikos tyrimai pradėti 1954 Vilniaus universiteto Eksperimentinės fizikos katedroje P. Brazdžiūno ir J. Viščako iniciatyva, vėliau plėtoti 1956 įkurtame Lietuvos mokslų akademijos Fizikos ir matematikos institute, nuo 1967 - Puslaidininkių fizikos instituto (nuo 2010 Fizinių ir technologijos mokslų centras) Puslaidininkių optikos padalinyje (vadovas A. Šileika): sukurti moduliacinės spektroskopijos, elipsometrijos, elektros atspindžio ir kiti tyrimo metodai. Juos naudojant ištirtos kai kurių dvinarių ir trinarių puslaidininkinių junginių optinės savybės, nustatyta šių medžiagų juostinė struktūra. 20 a. pabaigoje puslaidininkių optinėms savybėms tirti pradėta naudoti lazerius. Vilniaus universitete Fizikos fakultete, Fizinių ir technologijos mokslo centre tiriami nepusiausvirųjų krūvininkų reiškiniai puslaidininkiuose, krūvininkų generacija ir rekombinacija, fotoliuminescencinės ir kitos puslaidininkių organinės ir neorganinės savybės.

749

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką