Autorius (-ė) Romas Pakalnis

aplinkos
apsauga
teisinių, technologinių, techninių, biologinių ir kitų priemonių sistema, padedanti derinti gamtos išteklių naudojimą su gyviesiems organizmams ir žmogui gyventi tinkamos aplinkos išsaugojimui. Daugiau
atliekų tvarkymas
Lietuvoje
vienam gyventojui tenka apie 400 kg komunalinių atliekų per metus. Daugiau
biosferos
rezervatas
ypatingos paskirties tarptautinės reikšmės saugoma teritorija. Daugiau
gamtos
apsauga
įvairių priemonių, etinių pažiūrų ir veiksnių sistema, padedanti reguliuoti visuomenės santykį su gamta, sąveikai tarp žmogaus veiklos ir gamtinės aplinkos palaikyti. Daugiau
gamtos apsaugos
draugijos
pradėtos steigti 19 a., visuomenei supratus, kad nyksta gamtos ištekliai. Daugiau
gamtos
ištekliai
gyvosios ir negyvosios gamtos komponentai, kuriuos žmogus naudoja arba gali naudoti visuomenės vartotojų reikmėms tenkinti. Daugiau
gamtos
paminklai
gyvosios ir negyvosios gamtos objektai, paskelbti saugomais dėl jų išskirtinės reikšmės mokslui, istorijai, švietimui, kultūrai, estetinėms kraštovaizdžio savybėms. Daugiau
„Greenpeace“
nepriklausoma tarptautinė nevyriausybinė aplinkos apsaugos organizacija. Daugiau
Kioto
protokolas
tarptautinis susitarimas, pasirašytas 1997 12 11 Kioto (Japonija) vykusioje Jungtinių Tautų konferencijoje. Daugiau
Lietuvos aplinkos
apsauga
susiformavo iš gamtos apsaugos, kurios ištakų randama Pirmajame Lietuvos Statute (1529). Daugiau