Autorius (-ė) Saulius Katuoka

apžiūros
teisė
karo ar valstybės tarnybos laivo teisė tikrinti užsienio valstybių laivus atvirojoje jūroje. Daugiau
atviroji
jūra
už valstybių teritorinių vandenų išorinės ribos esantys jūrų plotai. Daugiau
Branduolinio ginklo
uždraudimo sutartis
teisiškai įpareigojanti tarptautinė sutartis, visiškai uždraudžianti branduolinius ginklus. Priimta 2017 07 07, įsigaliojo 2021 01 22. Daugiau
džentelmeniški
susitarimai
tarptautiniai susitarimai, kurie, pagal anglosaksų teisės tradiciją, nėra teisiškai privalomi. Gali sudaryti valstybių, vyriausybių vadovai, užsienio reikalų ministrai, diplomatinių atstovybių vadovai. Daugiau
Europos socialinė
chartija
tarptautinė sutartis socialinėms teisėms įtvirtinti. Parengta Europos Tarybos 1961. Daugiau
Europos
Taryba
regioninė tarptautinė organizacija. Įkurta 1949 05 05. Sudaro 47 valstybės narės. Daugiau
Europos žmogaus
teisių konvencija
įtvirtina prigimtines žmogaus teises ir pagrindines laisves. Parengė ir 1950 11 04 Romoje patvirtino Europos Taryba. Įsigaliojo 1953 09 03 (Lietuvoje 1995 06 20). Prie Konvencijos prisijungusios 47 valstybės. Daugiau
ginkluotasis
neutralitetas
valstybės padėtis, kai ji susilaiko nuo dalyvavimo kare, vykstančiame tarp kitų valstybių, ir išlieka nešališka jų atžvilgiu. Sąvoka suformuluota 18 a. pabaigoje, taikoma kariniams konfliktams jūroje, sausumoje ir ore. Daugiau
Hagos tarptautinės
teisės akademija
viena svarbiausių tarptautinės teisės mokslo įstaigų. Įkurta 1923. Atlieka tarptautinės teisės (viešosios ir privatinės) mokslinius tyrimus, tarptautinių teisinių santykių analizę. Daugiau
humanitarinė
intervencija
valstybės ginkluotos jėgos panaudojimas prieš kitą valstybę siekiant apginti valstybės, kuri to padaryti negali ar nenori, piliečių gyvybę ir laisvę. Laikantis šiuolaikinės tarptautinės teisės principų humanitarinė intervencija yra draudžiama. Daugiau