Autorius (-ė) Vytautas Šilalnikas

antrinė elektronų
emisija
antrinių elektronų išspinduliavimas iš elektronais apšaudomo emiterio paviršiaus. Daugiau