Autorius (-ė) Sonata Matakaitė

akademinė
sociologija
sociologijos kryptis, apimanti struktūrinį funkcionalizmą, socialinių mainų teoriją, neoevoliucionizmo ir kitas teorijas. Susiformavo Jungtinėse Amerikos Valstijose. Daugiau
Hans Paul
Bahrdt
Hansas Paulis Bartas, 20 a. vokiečių sociologas. Sukūrė šiuolaikiškojo didmiesčio koncepciją. Daugiau
Daniel
Bell
Danielis Belas, 20 a. Jungtinių Amerikos Valstijų sociologas, sukūręs poindustrinės visuomenės terminą ir koncepciją. Daugiau
benamystė
namų arba nuolatinės gyvenamosios vietos neturėjimas. 2017 pasaulyje buvo apie 100 mln., Europoje – 3 mln. benamių. Daugiau
biologinė sociologijos
kryptis
sociologijos teorijos, kurios visuomenės procesus tyrinėja remdamosi biologiniais dėsniais, sąvokomis ir principais. Daugiau
bohema
rašytojų, dailininkų arba muzikantų grupė, pasižyminti antimiesčioniškomis nuostatomis, ekscentrišku elgesiu, palaida ir netvarkinga gyvensena; intelektualų ir pseudointelektualų subkultūra. Paplito 19 a. pradžioje Europos didžiausiuose miestuose (Paryžiuje, Vienoje ir kituose). Daugiau
Kurt
Breisig
Kurtas Breizigas, 19–20 a. vokiečių istorikas, sociologas, filosofas. Tyrinėjo visuotinės istorijos filosofiją. Daugiau
Henry Thomas
Buckle
Henris Tomas Baklis, 19 a. anglų istorikas, sociologas pozityvistas. Sukūrė išsamią gamtos mokslais paremtą žmonijos istorijos teoriją. Daugiau
religijos
sociologija
sociologijos šaka, tirianti religijos ir visuomenės tarpusavio poveikį, religijos poveikį socialinei elgsenai, religinę motyvaciją. Kaip mokslo dalykas pradėjo formuotis 19 a. viduryje. Daugiau