Autorius (-ė) Teresė Obelenytė

Kryžiaus
Jonas
16 a. ispanų katalikų kunigas, karmelitas. Šventasis (šventė – gruodžio 14). Daugiau
Kūdikėlio Jėzaus ir
Švenčiausiojo Veido Teresė
basoji karmelitė. Šventoji (šventė – spalio 1). Daugiau