Kūdikėlio Jėzaus ir Švenčiausiojo Veido Teresė

Kūdikėlio Jėzaus ir Švenčiausiojo Veido Teresė

Kūdiklio Jzaus ir Švenčiáusiojo Véido Terèsė, Švenčiáusiojo Véido Terèsė, Mažóji Terèsė, tikr. Marie François Thérèse Martin 1873 01 02Alençon 1897 09 30Lisieux (Normandija), basoji karmelitė. Palaimintoji (1923). Šventoji (1925; šventė – spalio 1). Bažnyčios mokytoja (1997). 1888 įstojo į basųjų karmelitų vienuolyną Lisieux. Nuo 1890 naujokių mokytojos padėjėja. 1888 pradėjo užrašinėti savo mintis (autobiografinė knyga Vienos sielos istorija / Histoir d’une âme 1898, lietuvių kalba 1931, 32004); išdėstė vadinamojo mažojo kelio doktriną, kurios esmė – drąsus ir tvirtas vaiko pasitikėjimas tėviškuoju Dievo gerumu, iš atsidavimo Dievui kylanti krikščioniškoji artimo meilė, kuri neišskiria didžiausių nusidėjėlių.

19 a. vyraujant jansenizmui Kūdikėlio Jėzaus ir Švenčiausiojo Veido Teresė atskleidė naują Dievo – mylinčio Tėvo – įvaizdį. Jos dvasingumui didelę įtaką turėjo Biblija, ypač Evangelijos, Kryžiaus Jono raštai ir Tomo Kempiečio Kristaus sekimas. Po mirties pagarsėjo stebuklais; Kūdikėlio Jėzaus ir Švenčiausiojo Veido Teresei mirus vienuolyno seserys į jos ranką įdėjo palmę, kuri po 13 metų atidarius karstą rasta žaliuojanti. Kūdikėlio Jėzaus ir Švenčiausiojo Veido Teresės relikvijos saugomos Šv. Teresės bazilikoje Lisieux ir kitur. Misijų globėja. 2007 05 18–07 01 Kūdikėlio Jėzaus ir Švenčiausiojo Veido Teresės relikvijų dalis buvo atgabenta į Lietuvą; relikvijos buvo pasitiktos Vilniaus arkikatedroje bazilijoje, iš čia jos buvo vežamos į visas Lietuvos vyskupijas.

Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijos įnešamos į Šv. Juozapo ir šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės basųjų karmeličių vienuolyną Paštuvoje (Kauno rajono savivaldybė) 2007 06 21

P: Žengiu į gyvenimą: paskutiniai pokalbiai Vilnius 1999; Vienos sielos istorija: autobiografiniai rankraščiai Vilnius 32011; Laiškai. Milžino žingsniais Vilnius 2018. L: G. Gaucher Teresės Marten gyvenimo istorija (1873–1897): Sesuo Kūdikėlio Jėzaus ir Švč. Veido Teresė Vilnius 1994; Tėvas Kūdikėlio Jėzaus Marija Eugenijus Tavo meilė augo kartu su manim: Genialioji Lizjė Teresė Vilnius 2000; C. Feldmann Juoda tikėjimo naktis: Teresė iš Lizjė Vilnius 2003; Malonių lietaus nuplauti: Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijų viešnagė Lietuvoje / sud. A. Jurevičius (2012).

855

-Teresėlė; -šventoji Teresėlė;

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką