Autorius (-ė) Aurelijus Zykas

orientalistika
tarpdisciplininis mokslas, tiriantis Rytų (Azijos ir Šiaurės Afrikos) šalių kalbas, istoriją, ekonomiką, literatūrą, meną, filosofiją, religiją, papročius, buitį ir ktas kultūros sritis. Daugiau