Autorius (-ė) Regina Koženiauskienė

funkcinis
stilius
istoriškai susiformavusi bendrinės kalbos atmaina, kurios ypatybes bei specifiką lemia kalbos vartojimo sritis, turinys ir atlikemoji funkcija. Daugiau
kanceliarizmai
žodžiai, pasakymai ar standartiniai žodžių junginiai, dažniausiai vartojami kanceliariniuose raštuose. Daugiau
metafora
stilistinė priemonė, tropas, vaizdingas perkeltinės reikšmės posakis. Pagrįsta nesusijusių daiktų ar reiškinių gretinimu, lyginimu, tapatinimu pagal kurių nors savybių panašumą – spalvą, formą ir kitus požymius. Daugiau
metonimija
stilistinė priemonė, tropas, kai vieno daikto ar reiškinio vardas pakeičiamas kitu pagal daiktų loginius ryšius. Daugiau
oksimoronas
tropas, jungiantis du kontrastingus dalykus. Daugiau
onomatopėja
tropas, kuriuo mėgdžiojami įvairūs tikrovės garsai. Daugiau
pakartojimas
retorinė sintaksinė figūra, tų pačių žodžių ar pasakymų vardijimas, skirtas sutelkti dėmesiui, pabrėžti minties svarbai, daiktų gausai, veiksmo trukmei. Daugiau
palyginimas
semantinė stiliaus priemonė, svarbiausio tropo – metaforos pagrindas. Daugiau
pamfletas
aštraus poleminio turinio satyrinės meninės prozos ir publicistikos žanras, kuriam būdinga hiperbolė, šaržas, komizmas, groteskas. Daugiau
panegirika
literatūros žanras, šlovinamojo pobūdžio prozos ar poezijos kūrinys. Daugiau