Autorius (-ė) Bronislovas Bitinas

auklėjimas
viena ugdymo dalių – procesas, kuriuo siekiama suformuoti ir įtvirtinti kito žmogaus vertybines orientacijas. Daugiau
auklėtojas
asmuo, atsakingas už kito asmens, ypač vaiko, gyvenimo sąlygas ir asmenybės raidą. Auklėtojo pareigybė yra vaikų darželiuose, vaikų globos įstaigose, mokyklose ir kitose ugdymo įstaigose. Daugiau
antipedagogika
radikali laisvojo ugdymo koncepcija, susiformavusi 20 amžiaus 8 dešimtmetyje Jungtinėse Amerikos Valstijose. Daugiau
atvirasis
universitetas
neuniversitetinio lygio aukštojo mokslo institucija, skirta tęstinėms suaugusiųjų studijoms. Daugiau
bendrasis
lavinimas
lavinimas, kuris apima ikimokyklinį ugdymą, pradinį, pagrindinį ir vidurinį arba profesinį ir techninį mokymą. Daugiau
brolijų
mokyklos
16–18 a. Vidurio ir Rytų Europoje visuomeninių religinių organizacijų įsteigtos mokymo įstaigos. Daugiau
Bello ir
Lancasterio sistema
Belo ir Lankasterio sistema, pradinio mokymo organizavimo būdas, taikytas vaikams mokyti, kai trūkdavo mokytojų. Mokytojas mokė skaityti, rašyti, skaičiuoti vienu metu 200–1000 mokinių. Gerai besimokantieji vyresnieji mokiniai mokė silpnesniuosius ir jaunesniuosius. Daugiau
andragogika
edukologijos sritis, nagrinėjanti suaugusio žmogaus ugdymą. Daugiau
Vanda
Aramavičiūtė
lietuvių pedagogė. Lietuvių katalikų mokslo akademijos narė (1993), akademikė (2006). Mokslinių tyrimų pagrindinės kryptys – bendroji ir delinkventinė pedagogika. Daugiau