bendràsis lãvinimas, lavinimas, kuris apima ikimokyklinį ugdymą, pradinį, pagrindinį ir vidurinį arba profesinį ir techninį mokymą. Ikimokyklinis ugdymas vyksta lopšeliuose ir darželiuose, darželiuose mokyklose, pradinis mokymas – pradžios mokyklose. Daugelyje šalių baigus pagrindinę mokyklą toliau galima mokytis vidurinėje mokykloje, gimnazijoje, licėjuje, profesinės technikos mokykloje (suteikiama specialybė, profesinė kvalifikacija). Tik įgijus bendrojo lavinimo baigimo pažymėjimą (atestatą) galima stoti į aukštąją mokyklą. Bendrojo lavinimo trukmė 10–12 metų. Bendrojo lavinimo pagrindinės kryptys: orientavimasis į mokomąjį dalyką (materialusis, akademinis lavinimas) – suteikiama akademinių žinių, lavinami įgūdžiai, mokoma juos taikyti atliekant mokomąsias užduotis – ir orientavimasis į ugdytinio asmenybę (formalusis, praktinis lavinimas) – konkrečioms gyvenimo problemoms spręsti lavinami bendrieji gebėjimai, pagrįsti žiniomis, patirtimi, vertybėmis, polinkiais.

Lietuvoje (nuo 1986) bendrasis lavinimas trunka 12 metų.

931

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką