Autorius (-ė) Nerija Putinaitė

formalioji
etika
etikos teorijos, pagrįstos formaliu požiūriu į veikimą, valios santykius, ieškančios bendro principo, neatsižvelgiančios į konkrečius turinius, individualų veikėją ir jo situaciją. Daugiau
garbė
asmens vertės sau ar kitam priskyrimas ir gynimas. Daugiau
gėris
bendriausias teigiamas dalykų ir žmogaus veiksmų vertinimas. Daugiau
hedonizmas
požiūris, kad malonumas ir jo siekimas yra aukščiausias gėris. Antikoje hedonizmą praktikavo Aristipas, epikūrininkai, naujaisiais amžiais – C. A. Helvétius, P. H. T. d’Holbachas ir kiti. Daugiau
heteronominė
etika
etikos teorijos, nagrinėjančios asmens būklę, kai jo elgesį motyvuoja išoriniai, subjektyvų laimės supratimą atitinkantys dalykai. Priešinama autonominei etikai. Daugiau
imperatyvas
subjektyviai priimamas moralaus elgesio dėsnis. Jį pirmasis suformulavo ir pagrindė I. Kantas. Daugiau
Immanuel
Kant
Imanuelis Kantas, 18 a. vokiečių klasikinės filosofijos pradininkas, žymiausias jos atstovas. Siekė atrasti proto pagrindus bei gebėjimus. Nagrinėjo kasdienį moralės supratimą, ieškojo jos teorinių, sąvokinių pagrindų. Grožį traktavo kaip moralumo simbolį. Daugiau