Autorius (-ė) Gražina Daunoravičienė

muzikos
žanrai
tipologizuoja profesionaliosios, populiariosios muzikos, džiazo, muzikos folkloro ir kitos muzikinės kūrybos praktiką. Daugiau
skaitmeninis
bosas
supaprastinta harmonijos užrašymo sistema, skirta improvizuoti klavišiniais, styginiais instrumentais akordine, ornamentine maniera. Daugiau
protestantiškasis
choralas
plačiąja prasme – protestantų, siauresne ir tikslesne prasme – tik liuteronų bažnytinis giedojimas. Daugiau
Vienos klasicistinė
mokykla
18 a. 8 dešimtmetyje–19 a. 2 dešimtmetyje Vienoje kūrusių kompozitorių F. J. Haydno, W. A. Mozarto ir L. van Bethoveno bendrų estetinių ir kompozicinių principų visuma. Daugiau
Vienos naujoji
mokykla
20 a. pirmos pusės muzikos kryptis, grindžiama atonalizmo, dodekafonijos, konstruktyvizmo principais. Daugiau
Vienos senoji
mokykla
Vienos klasicistinės mokyklos ankstyvasis etapas (apie 1730–80). Daugiau
Bogusław
Schaeffer
Boguslavas Šeferis, 20 a.–21 a. pradžios lenkų kompozitorius, muzikologas, dramaturgas, grafikas, pedagogas. Lenkų avangardinės, elektroninės muzikos vienas pirmųjų kūrėjų. Daugiau
Nyderlandų
mokykla
15–16 a. Vakarų Europos vokalinės polifoninės muzikos kryptis. Daugiau
modalumas
Europos 5–17 a. profesionaliosios muzikos garsų sistemos organizavimas, modalumo–tonalumo–atonalumo kaitos proceso pirminė pakopa. Daugiau
modalumas
neeuropietiškųjų ir europietiškųjų kultūrų garsų sistema, būdinga įvairių tautų muzikiniam folklorui, viduramžių dermėms, Renesanso dvylikos dermių sistemai. Daugiau