Didžiausi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karai

K
L
S
Š
Šiaurės
karas
1700–1721 Rusijos ir Švedijos karas dėl Baltijos jūros ir jos pakraščių. Įvairiu laiku kare prieš Švediją dalyvavo Abiejų Tautų Respublika (iki 1711), Danija, Saksonija, Prūsijos karalystė ir Hannoveris. Daugiau