Didžiausi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karai

K
L
S
Š
kryžiaus karai
Baltijos regione
12 a. vidurio–14 a. Vidurio ir Vakarų Europos katalikiškų šalių riterių, kitų visuomenės sluoksnių žmonių žygiai prieš Baltijos rytinio regiono tautas ir gentis. Daugiau
Lenkijos ir Lietuvos
Valstybės–Rusijos karas
Abiejų Tautų Respublikos–Rusijos karas, vykęs 1654–1667. Daugiau
Lenkijos ir Lietuvos
Valstybės–Švedijos karas
Abiejų Tautų Respublikos–Švedijos karas, 1600–1629 vykęs dėl Baltijos rytinių pakraščių, ypač dėl Uždauguvio kunigaikštystės (Livonijos). Daugiau
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės–Maskvos
didžiosios kunigaikštystės karai
15 a. pabaigoje–16 a. pirmoje pusėje vykę karai. Pagal 1503 paliaubas Maskvos didžiajai kunigaikštystei atiteko daugiau kaip 1/4 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijos. 1514 09 08 per Oršos mūšį LDK kariuomenė nugalėjo kelis kartus didesnę Maskvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenę. Daugiau
Lietuvos–Mazovijos
karai
13–15 a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariniai konfliktai su Mazovijos kunigaikštyste. Daugiau
Livonijos
karas
1558–1583 Rusijos karas su Baltijos jūros baseino valstybėmis (Livonija, vėliau – Lietuvos Didžiąja Kunigaikštyste, Abiejų Tautų Respublika ir Švedija). Daugiau
Smolensko
karas
1632 antros pusės–1634 pradžios Abiejų Tautų Respublikos ir Rusijos karas. 1632 11 14 Rusijos kariuomenė pradėjo Smolensko tvirtovės apgultį. Daugiau
Šiaurės
karas
1655–1660 Švedijos karas su Abiejų Tautų Respublika ir Danija dėl Baltijos rytinių kraštų ir viešpatavimo Baltijos jūroje. Daugiau