Didžiausi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karai

K
L
S
Š
SM
Smolensko
karas
1632 antros pusės–1634 pradžios Abiejų Tautų Respublikos ir Rusijos karas. 1632 11 14 Rusijos kariuomenė pradėjo Smolensko tvirtovės apgultį. Daugiau