Didžiausi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės mūšiai

C
K
V
Ž
KL
Klecko
mūšis
1506 08 05 įvykęs Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Krymo chanato kariuomenių mūšis. Daugiau