LDK žymiausi karo veikėjai

G
J
K
M
P
S
V
MA
Martynas Marcelis
Giedraitis
16 a. antros pusės–17 a. pirmos pusės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karo, kultūros veikėjas. Daugiau