Lietuvos teisingumo ministrai 1918–1940

A
B
J
L
M
P
S
V
Aleksandras
Žilinskas
20 a. pirmos pusės Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas, teisininkas. 1928–1934 teisingumo ministras. Parengė ir įvykdė teismų reformą. Daugiau
Antanas
Tamošaitis
20 a. pirmos pusės Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas. Teisininkas. 1939–1940 Lietuvos Respublikos teisingumo ministras. Daugiau
Antanas
Tumėnas
20 a. pirmos pusės Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas. Teisininkas. Daug prisidėjo prie 1922 Lietuvos Konstitucijos rengimo. Steigiamojo ir kitų seimų narys, 1923 06 pirmininkas. Teisingumo ministras (1923–1925), ministras pirmininkas (1924–1925). Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto vienas kūrėjų ir vadovų. Daugiau
Boleslovas Jonas
Masiulis
20 a. lietuvių visuomenės, politikos ir valstybės veikėjas. Teisininkas. 1936–1940 Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas. 1938 teisingumo ministras. 1938–1940 Valstybės Tarybos pirmininkas. Daugiau
Jonas
Gudauskas
20 a. lietuvių teisininkas, politikas. 1938–1939 teisingumo ministras. Daugiau
Liudas
Noreika
20 a. pirmos pusės Lietuvos valstybės, visuomenės ir politikos veikėjas. Teisininkas. Lietuvos Tarybos narys.1919–1920 teisingumo ministras. Lietuvių tautininkų sąjungos vienas įkūrėjų, 1926–1927 partijos centro valdybos pirmininkas. Daugiau
Mykolas
Sleževičius
20 a. pirmos pusės Lietuvos valstybės, politikos ir visuomenės veikėjas. Teisininkas. Steigiamojo ir kitų seimų narys. 1918–1919 ir 1926 Lietuvos ministras pirmininkas; organizavo Lietuvos gynimą nuo Sovietų Rusijos ir Lenkijos kariuomenės intervencijos, prisidėjo prie Lietuvos valstybingumo įtvirtinimo. Daugiau
Petras
Leonas
19 a.–20 a. lietuvių teisininkas, politikas, valstybės ir visuomenės veikėjas. Pirmasis teisingumo ministras (1918–1919). Lietuvos universiteto Teisių fakulteto dekanas. Daugiau