Lituanistika

1
2
7
A
Ą
B
C
Č
D
E
F
G
H
Į
Y
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Š
T
U
Ū
V
W
X
Z
Ž
Dalia
lietuvių tautosakoje – personifikuota būtybė, įasmenina sėkmę. Minima pasakose, sakmėse. A. J. Greimas siejo su deive Laima. Daugiau
Dalia
Adomonienė
lietuvių architektė. Daugiau
Dalia
Ambrazaitienė
lietuvių mikrobiologė. Daugiau
Dalia
Antanaitienė
lietuvių išeivijos skulptorė, tapytoja. Daugiau
Dalia
Bernatonytė
lietuvių inžinierė ekonomistė. Mokslinių darbų svarbiausios kryptys: tarptautinė prekyba, Lietuvos užsienio prekyba, tarptautinio verslo ekonomika ir vadyba, smulkusis ir vidutinis verslas. Daugiau
Dalia
Bukelevičiūtė
lietuvių istorikė. Pagrindinės tyrimų sritys: 20 a. Europos šalių tarptautiniai santykiai, Lietuvos valstybės 1918–1940 laikotarpio vidaus politikos aktualijos, Vidurio Rytų Europos šalys ir jų ryšiai su Lietuva, šalių bendradarbiavimo procesai Vidurio Rytų Europoje ir Balkanuose. Daugiau
Dalia
Dilytė-Staškevičienė
lietuvių literatūrologė, vertėja. Tiria ir verčia antikinę literatūrą. Šv. Jeronimo premijos laureatė (2014). Daugiau
Dalia Genovaitė
Mažeikytė
lietuvių grafikė, tapytoja. Daugiau
Dalia
Grybauskaitė
Lietuvos valstybės ir politikos veikėja, aštuntoji ir devintoji Lietuvos Respublikos prezidentė (2009–2019). Ekonomistė. Daugiau
Dalia
Grinkevičiūtė
20 a. lietuvių gydytoja, rašytoja. 1941 su šeima ištremta į Altajaus kraštą. Parašė atsiminimus apie tremtinių gyvenimą Lietuviai prie Laptevų jūros (lietuvių kalba išspausdinta 1988). Daugiau
Dalia
Ibelhauptaitė
lietuvių režisierė, prodiuserė. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premija (2021). Daugiau
Dalia
Jazukevičiūtė
lietuvių rašytoja, žurnalistė. Daugiau
Dalia
Jurginienė
20 a.–21 a. pradžios lietuvių kostiumų dizainerė. Daugiau
Dalia
Kairaitytė
lietuvių kompozitorė, pedagogė. Daugiau
Dalia
Kasčiūnaitė
lietuvių tapytoja. Abstrakcionistė. Lietuvos nacionalinės premijos laureatė (2000). Daugiau