Lituanistika

1
2
7
A
Ą
B
C
Č
D
E
F
G
H
Į
Y
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Š
T
U
Ū
V
W
X
Z
Ž
Jaciūnai
gatvinis kaimas Mielagėnų vlsč., 1945 sunaikintas NKVD kariuomenės. Daugiau
Jackus
Banys
20 a. pirmos pusės Lietuvos karo veikėjas. Pulkininkas (1929). Daugiau
Jackus
Sondeckis
20 a. lietuvių ekonomistas, spaudos darbuotojas, išeivijos visuomenės veikėjas. 1966–1979 Lietuvos socialdemokratų partijos atstovas Vyriausiajame Lietuvos išlaisvinimo komitete, jo tarybos ir valdybos narys. Daugiau
Jadagonių
piliakalnis
Raguvos kalnas, yra Kauno rajono savivaldybės teritorijoje, apie 0,2 km į šiaurės rytus nuo Jadagonių kaimo (Zapyškio seniūnija), Nemuno kairiojo kranto kyšulyje. Daugiau
Jadvyga
Anžu dinastijos Lenkijos karalienė (1384–1399). 1386 ištekėjo už Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jogailos. 1397 prie Prahos universiteto įkūrė Lietuvių kolegiją. Šventoji. Daugiau
Jadvyga
Adomavičiūtė
20 a.–21 a. pradžios lietuvių agrochemikė. Daugiau
Jadvyga
Balvočiūtė
biologė, vaistininkė ir žolininkė. Daugiau
Jadvyga
Bieliauskienė
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo veikėja. Daugiau
Jadvyga
Čiburienė
lietuvių inžinierė ekonomistė. Daugiau
Jadvyga
Čiurlionytė
20 a. lietuvių etnomuzikologė. Daugiau
Jadvyga
Gervytė-Tvarijonavičienė
20 a.–21 a. pradžios lietuvių tekstilininkė. Daugiau
Jadvyga
Grikienienė
biologė parazitologė. Daugiau
Jadvyga
Grikšienė
lietuvių dainininkė (sopranas). Daugiau
Jadvyga
Janulevičiūtė
20–21 a. lietuvių televizijos filmų režisierė, scenaristė. Daugiau
Jadvyga
Jovaišaitė-Olekienė
20 a. lietuvių baleto artistė, pedagogė. Viena žymiausių charakterinių šokių atlikėjų. Daugiau