Mėnesio asmenybės

Liudas
Dambrauskas
Lietuvos rezistentas, chemikas, publicistas. Prisidėjo prie Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto įkūrimo (1943), vienas rezistencinio paveldo bendrijos Atmintis įkūrėjų (1993) ir vadovų. Su kitais padarė 21 išradimą. Daugiau
Algimantas
Kazragis
20 a.–21 a. pradžios inžinierius chemikas. Daugiau
Kazys
Ėringis
ekologas, visuomenės veikėjas. Su kitais 1988 organizavo 5,2 mln. parašų rinkimą pasaulyje Pabaltijo tautų laisvei ir nepriklausomybei remti. Daugiau
Ford Madox
Brown
Fordas Madoksas Braunas, 19 a. anglų tapytojas. Daugiau
Charlie
Chaplin
Čarlis Čaplinas, 19–20 a. Jungtinių Amerikos Valstijų kino aktorius, režisierius, scenaristas, prodiuseris, kompozitorius. Žymiausias 20 a. kino komedijos kūrėjas. Daugiau
John Millington
Synge
Džonas Milingtonas Singas, 19–20 a. airių dramaturgas. Vienas žymiausių airių literatūros atgimimo dramaturgų. Daugiau
Peter
Ustinov
Piteris Ustinovas, 20–21 a. anglų aktorius, režisierius, dramaturgas. Daugiau
Wilbur
Wright
Vilberis Raitas, 19 a. antros pusės–20 a. pradžios JAV išradėjas. Vienas aviacijos pradininkų. Daugiau