Mėnesio asmenybės

Theodor von
Grotthuss
Teodoras fon Grotusas, 18 a. pabaigos–19 a. pradžios Lietuvos fizikochemikas. Paskelbė pirmąją elektrolizės teoriją, kurioje pateikė medžiagų poliškumo ir šuolinių sąveikos aktų grandinės koncepciją. Daugiau
Jonas Antanas
Račkauskas
20 a. antros pusės–21 a. pradžios lietuvių pedagogas, išeivijos lietuvių visuomenės veikėjas. Vienas Lituanistikos tyrimo ir studijų centro steigėjų (1981), iki 2008 valdybos pirmininkas. 1996–2000 Amerikos lietuvių tarybos pirmininkas. Daugiau
Sebastijonas
šventasis (šventė – sausio 20). Kankinys. Gyveno 3 a. Romoje. Daugiau
Aušra
Stasiūnaitė
lietuvių dainininkė (mecosopranas), pedagogė. Daugiau
Julia
Morgan
Džulija Morgan, 20 a. Jungtinių Amerikos Valstijų architektė. Pirmoji Kalifornijos valstijoje licencijuota architektė. Daugiau
Liudvikas
XVI
Prancūzijos karalius (1774–1792). Giljotinuotas Revoliucijos (dabar Santarvės) aikštėje Paryžiuje. Daugiau
Dalia
Kuodytė
lietuvių istorikė. 1997–2008 Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinė direktorė. Daugiau
Romualdas Juozas
Ragaišis
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo veikėjas. Vienas Lietuvos laisvės lygos kūrėjų (1978), jos tarybos narys ir aktyvus veikėjas. Daugiau