Mėnesio asmenybės

Michail
Lomonosov
Michailas Lomonosovas, 18 a. rusų mokslininkas, rašytojas. Atrado, kad Venera turi atmosferą (1761), išrado geodezijos, metrologijos prietaisų, jais tyrė įvairių medžiagų fizikines savybes, uolienų, rūdų, gamtinių druskų sudėtį. Sukūrė tikslių svėrimo metodų, spalvotojo stiklo gamybos būdų. Pirmasis rusų poezijoje išpopuliarino jambą. Daugiau
Henrikas
Valua
Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius (1573–1575), Prancūzijos karalius Henrikas III (1575–1589). Daugiau
Antoninas
Pijus
Romos imperatorius (138–161). Jo valdymo laikotarpis laikomas Antoninų aukso amžiaus kulminacija. Daugiau
Fritz Richard
Schaudinn
Fricas Richardas Šaudinas, 19 a.–20 a. pradžios lietuvių kilmės vokiečių protozoologas, mikrobiologas. Pirmasis ištyrė ir aprašė keliolika pirmuonių (kai kurie pavadinti jo vardu). Daugiau
de
Montgolfier
de Mongolfjė, broliai, prancūzų išradėjai. Oreivystės pradininkai. Daugiau
Ivan
Gubkin
Ivanas Gubkinas, 20 a. pirmos pusės rusų geologas. Naftos geologijos Sovietų Sąjungoje pradininkas. Daugiau
Leonidas
Donskis
20–21 a. lietuvių filosofas. Tyrinėjo šiuolaikinę socialinę, politinę ir kultūros filosofiją, šiuolaikinę visuomenę ir kultūrą. 2009–2014 Europos Parlamento narys. Daugiau
Sofija
Jogailienė
Lenkijos karalienė (nuo 1424). Alšėnų kunigaikštytė. Lenkijos karaliaus Jogailos žmona, Lenkijos ir Vengrijos karaliaus Vladislovo Varniečio, Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Kazimiero Jogailaičio motina. Daugiau