Mėnesio asmenybės

Walter
Eucken
Valteris Oikenas, 20 a. vokiečių ekonomistas. Freiburgo mokyklos kūrėjas. Teigė, kad valstybė neturi kištis į ekonominius procesus, bet privalo palaikyti ekonominę tvarką. Daugiau
Vytautas
Čibiras
20–21 a. lietuvių režisierius, pedagogas. Daugiau
Antanas
Antanas Didysis, Antanas Vienuolis, pirmųjų krikščionių bendruomenių įkūrėjas, šventasis (šventė – sausio 17). Daugiau
Jurgis
Bielinis
lietuvių knygnešys, publicistas. Daugiau
Balys
Buračas
19–20 a. lietuvių etnografas, fotografas. Daugiau
Jonas
Černius
20 a. pirmos pusės Lietuvos valstybės ir karo veikėjas. Brigados generolas (1937). 1935–1939 Kariuomenės štabo viršininkas. 1939 03–11 ministras pirmininkas. Daugiau
Joičiro
Nambu
Joičiras Nambu, 20 a.–21 a. pradžios japonų ir Jungtinių Amerikos Valstijų fizikas. Nobelio premija (2008). Daugiau
Saulius
Pečeliūnas
Lietuvos politikas. Inžinierius, Kovo 11 Akto signataras. Daugiau